Bijgewerkt : 09-03-17
 
   

 Geachte leden,

Hierbij een kopie van de brief welke is verzonden naar dhr. Meulenkamp van ProWonen en dhr. Spekschoor van de Gemeente Bronckhorst.
Wij wensen de heren Meulenkamp, Spekschoor, Borgonjen en Hulleman veel succes.

Hiermee bevestigt het voormalig bestuur van HeVo de afspraak met ProWonen en de Gemeente Bronckhorst om ook daadwerkelijk hun functies te beëindigen per 25 januari 2017.

Als gesprekspartners in het te volgen traject tot vorming van een nieuw bestuur zijn aan u voorgesteld de heren J. Borgonjen en H. Hulleman leden van huurdersvereniging HeVo. In de algemene ledenvergadering van 25 januari 2017 zijn beide heren benoemd in de functie van bestuur ad interim.
In deze ledenvergadering is meegedeeld dat op 22 maart 2017 een volgende ledenvergadering zal worden belegd om daarin de voortgang van het te volgen traject om te komen tot een nieuw bestuur aan hen kenbaar te maken. Deze vergadering zou nog worden uitgeschreven door het demissionaire bestuur.

Echter nadat een bespreking met alle betrokkenen heeft plaatsgevonden op 24 februari 2017, waarin is afgesproken dat het demissionaire bestuur geen bemoeienis met het voortgangstraject zal hebben, kan zij om die reden geen gevolg geven aan het oproepen tot een ledenvergadering.

Wij wensen u veel succes met het uitvoeren van de intentie om te komen tot een nieuw volwaardig bestuur van de huurdersvereniging HeVo conform de gemaakte afspraken.

Met vriendelijke groet, namens het voormalig bestuur,

H. van der Linden


 

Huurdersvereniging HeVo is opgericht op 20 januari 1994 met als doelstelling; Belangenbehartiging voor (aspirant)huurders die hun woonruimte betrekken van Wooncorporatie ProWonen in Hengelo (Gld.) en Vorden gemeente Bronckhorst.


Huurdersvereniging HEVO


 

  Powered by PK-CMS
  © 2018 Passoft WebDev